Badanie optometryczne

Badanie optometryczne w salonie Optyk Izabela

Szczegółowe informacje

Badanie optometryczne służy przede wszystkim zdiagnozowaniu wad wzroku lub kontroli istniejącej już wady. W skład tego badania wchodzi dokładny pomiar refrakcji, wywiad z pacjentem, a także odpowiedni dobór korekcji – okularów lub soczewek kontaktowych.

Często pacjenci mają problem z rozróżnieniem tego, czym zajmuje się optyk, optometrysta i okulista. Warto znać zakres obowiązków wymienionych zawodów, by mieć pewność, że wybraliśmy odpowiedniego specjalistę.

Optyk jest odpowiedzialny za wykonanie okularów, czyli szlifowanie i montowanie szkieł, natomiast lekarz okulista zajmie się kompleksową diagnozą i leczeniem chorób oczu.

Z kolei zgodnie z definicją obowiązującą od 1993 roku, przyjętą przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne, optometrysta to:

„Autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonując ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.”

Do jego zadań zawodowych należą:

  • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
  • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
  • konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
  • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
  • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym

Żródło: Gazeta Optyka.

Na podstawie szczegółowo przeprowadzonego wywiadu z pacjentem, obejmującego historię korekcji, wywiad rodzinny, występujące problemy jak również indywidualne wymagania i okoliczności, dobieramy odpowiednie metody badania. Trwa ono ok. 40 min, jednak w zależności od potrzeb przeznaczamy tyle czasu, ile potrzeba na prawidłową diagnozę.  Za dobraną przez nas korekcję wady wzroku ponosimy pełną odpowiedzialność. Wiąże się to z gwarancją adaptacji okularów korekcyjnych wykonanych w naszym Salonie Optycznym.

google logo