Badanie optometryczne

BADANIE OPTOMETRYCZNE

Oferujemy badanie ostrości wzroku.

Zgodnie z międzynarodową definicją przyjętą w 1993 roku przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:

"optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonując ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego."

Jego zadania zawodowe obejmują:

  • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
  • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
  • konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
  • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
  • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
  • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
  • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
  • wykonywanie innych zadań pokrewnych.
    Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników.

Żródło: Gazeta Optyka.

Na podstawie szczegółowo przeprowadzonego wywiadu z pacjentem, obejmującego historię korekcji, wywiad rodzinny, występujące problemy jak również indywidualne wymagania i okoliczności dobierane są odpowiednie metody badania. Badanie trwa ok. 40 min, jednak w zależności od potrzeb przeznaczamy tyle czasu ile potrzeba na prawidłową diagnozę.  Za korekcję wzroku dobraną w naszym badaniu ponosimy pełną odpowiedzialność z czym wiąże się gwarancja adaptacji okularów wykonanych w naszym salonie optycznym.

google logo